ALMEN INFORMATION


Instruktører og Hjælpere søges


Vi mangler ofte såvel Instruktører som Hjælpere til arrangementer på banerne.


Kender du nogen, der kunne være interesseret i at være Hjælper eller Instruktør på banerne ?


Hvis en Hjælper i årets løb yder en fornuftig og aktiv indsats på banerne, er det muligt, at Måde Skydebaner vil tilbyde at dække kursusudgiften til Danmarks Jægerforbunds uddannelse til Riffelinstruktør.

Kontakt Jesper Balslev Jørgensen - tlf.: 30 16 66 60 (kl. 18-20) mail: baller2802@gmail.com

Tilmelding mv. til kursus foretager Hjælper efter aftale med Jesper Balslev Jørgensen.

INSTRUKS for Instruktører og Hjælpere ved Måde Skydebaner


Sikkerhedskuglerne ved Skyttekredsens hus samt på bagvolden ved 300 meter hejses i god tid før skydning.


Den røde pil foran den benyttede skydebanes hus slås ud i vandret stilling og pegende ind mod huset.


Efter endt skydning sættes pilen i lodret stilling med pilen pegende ned.


Den bane, der sidst slår pilen ned, sørger for nedtagning af de 2 sikkerhedskugler.


Instruktørerne skal være bekendt med og følge politiets instruks for banen.


Hvis Instruktøren har udleveret instruktørvest bør denne anvendes.


Hjælpere bør anvende den røde hjælpervest, der forefindes i forskellige størrelser på såvel 100 m.- som på Hjortebanen.

Instruktører og Hjælpere skal være deres ansvar bevidst og selvfølgelig være ædru.


Hold orden – Ryd op.

Skyderum fejes og opholdsrum støvsuges.

Tomme ammunitionshylstre opsamles og ilægges de blå tønder.


Under skydninger er det en god idé, hvis Instruktør sørger for, at det kun er skytter, der befinder sig i skydelokale.


En god service kommando: ’Er høreværn anlagt ? ’


Måde Skydebaners tilknyttede Instruktører/Hjælpere har selv adgang til skydning.

Al skydning på banerne er kun tilladt ved forudgående aftale med den bane ansvarlige.


Alle stole i opholdsrummet skal sættes op på bordene når skydning er overstået.


Der skal altid være en af Måde Skydebaners tilknyttede riffelinstruktører tilstede ved skydning på Måde Skydebaner.


Hjortebanen:          Leif K. Jensen  - 40 38 46 58 - Gæstepris kr. 50,00.

100 meter banen:  Preben Nielsen - 20 16 83 09 - Gæstepris kr. 50,00.


Afregning for gæster skal foretages snarest efter skydningen.

Måde Skydebaners tilknyttede Instruktører/Hjælpere kan skyde gratis.


Instruktører og Hjælpere må ikke lave nogen form for kommercielle skydninger - ud over ovennævnte 'gæsteskydninger'.


Eventuelle problemer mv. på banerne meddeles straks til baneledelsen!INSTRUKS vedrørende brug af skydebanerne hvis VINDMØLLERNE SERVICERES


Ting, der skal gøres og man skal være opmærksom på, inden man påbegynder skydning.


Hvis der er montører på/i møllen, så vil de hejse deres flag sammen med kuglen ved skytteforeningens hus – billede 1.


Samtidig sætter de et kort med telefon nummer på en montør/kontakt person, der skal underrettes, inden der startes med at skyde – billede 2.


Fortæl dem, at i starter med at skyde ca. ”tidspunkt” osv.


Hvis i ikke kan få fat i montøren, så prøv et af de andre telefon numre, der står nederst på tavlen.


Sikkerhedskuglen på volden ved 300 m. banen skal selvfølgelig hejses op inden skydningen, lige som pilen ved banerne også skal op - akkurat som vi plejer.